Čekání na Hanse Christiana…

2001-2002

…ne, nemáme na mysli pohádkáře Andersena, ale jeho rodáka z Dánska příjmením Jochimsena.

Tak se sbor naučil píseň Happy Day, z dřívějška už na repertoáru byly nějaké spirituály (slovy dva, zmiňované I´m so Glad a univerzální vánočně-velikonoční Sing Out the News) a sbor se začal dožadovat dalších takových písní.

Začalo tedy ještě intenzivnější hledání a pátrání. A pak v březnu roku 2002 přišel první český Gospel Workshop, pořádaný lidmi, kteří se později spolu s naším dirigentem Michalem Beránkem stali zakladateli občanského sdružení Gospeltrain. Protože se workshop konal v Plzni, byla na něj vyslaná rozvědná tříčlenná hlídka, aby situaci omrkla. Nakonec se z této první gospelové vlaštovky v Čechách vyklubal pro náš sbor naprosto zásadní zážitek, takže se členové Touch of Gospel od té doby stávali pravidelnými účastníky workshopu.

To bylo přesně to, co jsme hledali a potřebovali – nový repertoár, nové metody nácviku písní, kombinace sbor-kapela-sólista. To všechno podáváno charismatickým dánským dirigentem s odzbrojujícím úsměvem a bezednou invencí, Hansem Christianem Jochimsenem. Střípky zkušeností a dávných nesmělých pokusů začaly zapadat do sebe a vytvořily mozaiku, ze které se konečně zrodil plzeňský sbor Touch of Gospel.