Koncerty

pátek 31.8.2018 od 19.30 v Sokolově v rámci mini festiválku Farní zahrada 

8.9.  ve 13:00 hod, Mouřenec 

13.10. Setkání mládeže ve Skalné (u Chebu)
 
25.11. SMArt Gospel Plzeň
 
9.12. Adventní trhy Plzeň
 
22.12. Adventní trhy Plzeň
 
Podrobnosti budou průběžně doplňovány.